Leagan Gaeilge den suíomh ag teacht gan mhoill.

Tá Ailt an Chorráin — baile beag cois farraige atá suite ar chósta thiar Dhún na nGall, ina thairseach chuig Oileáin na Rosann. Tá Oileán Árainn Mhór suite 3 mhíle ó Ailt an Chorráin in uiscí gealghorma an Atlantaigh agus tá sé ar an oileán is mó atá ina luí amach ó chósta Dhún na nGall.

Leis na céadta bliain, tá idir chultúr agus teanga shaibhir chomh maith le hoidhreacht mhuirí le fáil i nGaeltacht Árainn Mhór agus Ailt an Chorráin. Mairfidh spiorad agus traidisiún an chomhoibrithe le seoladh Bealach Gorm Árainn Mhór-Ailt an Chorráin. Tá meascán de chosáin, idir mhuir agus talamh, ann a chiallaíonn gur féidir leat gníomhaíochtaí a eagrú, bíodh siad ar tír nó ar muir.

Is féidir siúl, rothaíocht, snorcláil, seoltóireacht nó cadhcáil a dhéanamh ar Bhealach Gorm Árainn Mhór-Ailt an Chorráin!
Bain do dhúil as an suaimhneas, as an tsíocháin agus as aoibhneas an tírdhreacha, tóg scríste agus am duit féin ar Bhealach Gorm Árainn Mhór-Ailt an Chorráin – eispéireas a mhúsclóidh na céadfaí ionat.
Aimsigh na Seoda, Caith Seal ann, Ith agus Ól agus Bíodh agat Spraoi ar Bhealach Gorm Árainn Mhór-Ailt an Chorráin; áit a bhfuil rud inteacht ann d’achan duine!

1. Slí Árainn Mhór

Bain do dhúil as áilleacht chósta Dhún na nGall ar an lúb iontach 14km seo timpeall an oileáin. Anseo i gcoirnéal ceilte creagach de Shlí an Atlantaigh Fhiáin, a fhaightear plúr na radharc mara agus a léirítear an áilleacht a bhaineann leis an oileán is mó amach ó chósta Dhún na nGall.
Tosaíonn agus críochnaíonn Slí Árainn Mhór ag an tseanché, an Leadhb Gharbh. Glacann sé tuairim is cúig uair an chloig an tsiúlóid a chur i gcrích.
Is siúlóid í nach bhfuil ródhian agus is bealach tarráilte é an lúb a bhfuil rianta glasa air timpeall an oileáin. Tá scoth na radharc le feiceáil i ngach treo ar an lúb 14km seo.

2. Siúlóid an tSeaniarnróid

Tá an tslí siúil seo lán le breáthacht an tírdhreacha agus na coille. Ba í seo an tslí a thóg an traein a cheangal Ailt an Chorráin le Leitir Ceanainn i dtús ama – idir 1903 agus 1940. Is iomaí lorg den seaniarnród atá ann go fóill, ina measc: stáisiúin, tithe geafa, crosairí comhréidhe — na piléir, gearrthacha, claífoirt, droichead, geaftaí meirgeacha agus go leor eile.

3. Lúb Cheann Bhaile Cruaiche

Tosaíonn an tsíúlóid álainn seo ag Cé Ailt an Chorráin, tríd an tseanchonair iarnróid agus ar ais arís trí bhealaí beaga atá ceilte ar an saol mór. Tá an tsiúlóid lán le radharcanna áille agus réimse leathan flóra agus fána, chomh maith le ceantar álainn coille a bhfuil chrainn dheasa ar nós an fhuinseog, le fáil ann.

4. Lúb Chroicheach Mhór

Is siúlóid ghearr í seo a bhfuil radharcanna galánta le feiceáil uaithi. Téann sí trí sheanchonair iarnróid Ailt an Chorráin agus ar ais go dtí an túsphointe ag Ionad Pobail Naomh Colmcille, trí bhealaí beaga ciúine. Tá cuid mhór flóra agus fána le fáil ar an tsiúlóid seo; rud a chuireann le héagsúlacht iontach dathanna agus fuaime na siúlóide, a athraíonn go rialta leis na séasúir.

Ag dul go hÁrainn Mhór

Is féidir bád farantóireachta paisinéirí nó gluaisteán a fháil ó Ailt an Chorráin a fhad le hÁrainn Mhór ó cheann ceann na bliana.
The Morvern The Arranmore Ferry
Arainn Mhor Blueway Map Webtown Nicola

BÁD FARANTÓIREACHTA GORM: 087 3171810

BÁD FARANTÓIREACHTA DEARG: 074 9520532